Arama sonuçlarınız

Aile Konut Şerhi Nedir?

Tarih: 8 Haziran 2021
Son güncelleme: 2 Şubat 2022

Evlilik devam ettiği sürece ailenin ikamet ettiği yer aile konutu olarak adlandırılır. Bu konut barınma ihtiyacını karşılayan, ekonomik ve fazlasıyla manevi değeri bulunan bir konuttur. Eşler arası çıkan anlaşmazlıklar ve boşanma ihtimali sıklıkla oturulan ev ile ilgili anlaşmazlıklar doğurur. Eşlerin birbirinden habersiz konutu satma ya da kiralama gibi bir işlem yapması iki tarafı da korkutur. Aile konutu şerhi konulması ise bu gibi ihtimalleri ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Peki “Aile Konut Şerhi Nedir”? gelin bakalım. 

Aile Konutu Şerhi Nedir? 

Aile Konutu Şerhi Nedir?
Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi, medeni kanun tarafından tapu sahibi olmayan eşe verilen bir haktır. 2011 yılından önce sadece mahkeme kararı ile verilen aile konutu şerhi, 10. dairenin 23.06.2011 tarihli ve 2010/11873E. sayılı kararı ile idari işlem vasıtasıyla da verilebilir hale gelmiştir. Bir konutun aile konutu olarak şerh edilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. 

Tapu sicilinde arsa olarak görünen konuta şerh konulması mümkündür. Aile konutu şerhi bir konut için konulabilir. Yani ikincilnitelikte olan yazlık vs. gibi konutlar aile konutu olarak şerh edilemez. Ancak eşlerin birden fazla konutu aile konutu olarak kullandığı ispat edilebilirse şerh konulabilir, kanun istisnai durumlara izin vermiştir. Eşlerin ayrı yaşamaları konutu aile konutu olmaktan çıkarmaz, aile konutu şerhinin amacı aile olarak yaşanılan konutun, konut sahibi eş tarafından kötü niyetli bir şekilde elden çıkarılmasını engellemektir. 

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? 

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?
Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Konutun aile konutu olarak şerh edilmesi için eşlerden birinin Tapu ve Kadastro müdürlüğüne başvurması gerekir. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne konutun aile konutu olarak kullanıldığına ilişkin birtakım evraklar sunulduğu anda, ilgili tapu sicil müdürlüğü bu işlemi yapmakla sorumludur. İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler şöyledir: 

• Aile konutu şerhi dilekçesi 

• Evlilik cüzdanı 

• Başvuran tarafa ait nüfus cüzdanı 

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği 

• Söz konusu yerleşim alanının aile konutu olduğunu gösteren, muhtarlık tarafından verilen belge. 

Aile Konutu Şerhi Bulunan Ev Kiralanabilir mi? 

Aile konutu şerhi bulunan ev, eşlerin ortak rızası ile kiralanabilir satılabilir ya da kiralıksa sözleşmesi feshedilebilir. Ailenin menfaati söz konusu olan durumlarda ve haklı bir sebep göstermeden eşlerden birinin rıza göstermemesi durumunda, rıza göstermeyen eş için diğer eş hakim müdahalesine başvurabilir. Çünkü 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’un 194. maddesine göre her iki tarafın da açık rıza göstermeleri durumunda bu işlemler gerçekleştirilebilir.

Başka bir evde kiracı olan eşlerden kira sözleşmesinde taraf olmayan eş gayrimenkul sahibine bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Yani sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklara ortak olur. 

Aile Konutu Şerhi Nasıl Feshedilir? 

Aile konutu şerhinin iptali için mahkemeye başvurulur ve feshedilebildiği durumlar şu şekildedir; 

• Boşanma durumunda hakim tarafından şerhin iptaline karar verilir. Aile konutu şerhinin koşulları yerine yasal mal rejimi uygulanır. 

• Evliliğin iptali durumunda gayrimenkulün maliki eşin talebiyle,

• Eşlerden birisinin ölümü durumunda,

• Gayrimenkulün sahibi olmayan eş şerh koydurmuşsa, yine malik olmayan eşin talebi ile,

• Malik olan eşin başvurusuyla şerh düşülmüşse, malik olmayan eşin kabulü ya da talebiyle aile konutu şerhi kaldırılabilir.

Daha fazla emlak içeriği için Emlaksat Blog’u ziyaret edebilirsiniz.

 • İletişime Geçin

  Listeleri Karşılaştır

  Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

  Gönder
  Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
  close-link

  We are at your service 7 days a week. Leave your information and we will call you.

  Send
  By approving this form, you are agreeing to read and accept our GPDR and Privacy Policy. You are safe, your information is never shared.
  close-link

  Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

  Gönder
  Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
  close-link