Arama sonuçlarınız

Değerli Konut Vergisi Nedir?

Tarih: 6 Haziran 2021
Son güncelleme: 2 Şubat 2022
Değerli Konut Vergisi Nedir?
Değerli Konut Vergisi Nedir?

Değerli konut vergisi değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlar için ödenir. 2020 yılında 5 milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri, 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödemekle sorumludur. Değerli konut vergisine konu olan taşınmazlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ya da yetkili değerleme şirketleri tarafından belirlenir. Belirlenen taşınmaz sahiplerine tebligat yapılır ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilir. Taşınmaz sahipleri bu bedele 15 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar 15 gün içerisinde sonuçlanır ve itiraz edilmeyen yapılar değerli konut vergisine tabi tutulur. 

Değerli Konut Vergisi’nden Kimler Sorumlu? 

Değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlardan değerli konut vergisi talep ediliyor. Değerli konut vergisi; konutların sahipleri ve varsa kullanım hakkı sahipleri tarafından ödeniyor. Emlak vergi değerleri konutun bulunduğu yerdeki belediyeden öğrenilebilir. Konuta paylı mülkiyet ile sahip olanlar hisseleri oranında sorumlu kabul ediliyor. Elbirliği mülkiyette sahipler vergiden zincirleme olarak sorumlu tutuluyor. 

Değerli Konut Vergisi’nden Kimler Muaf? 

Değerli Konut Vergisi’nden Kimler Muaf?
Değerli Konut Vergisi’nden Kimler Muaf?

13576 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 1319 numaralı Emlak Vergisi Kanunu’nun 46. maddesi ve 31365 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan tebliğ uyarınca aşağıdaki koşullarda Değerli Konut Vergisi’nden muaf olunur:

• Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

• Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil). Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır. (Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, anılan Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.)

• Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

• Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması halleri hariç).

Değerli Konut Vergisi Oranları Nedir? 

Verginin değeri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi hükmüne göre belirlenen “bina vergi değeri” olacaktır. 

• Konutunun ederi 5 milyon ile 7.5 milyon TL arasında olan gayrimenkul sahipleri binde 3,

• Konutunun ederi 7.5 ile 10 milyon TL arasında olan gayrimenkul sahipleri binde 6,

• Konutunun ederi 10 milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul sahipleri binde 10 oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Örneğin konutunun ederi 20 milyon TL olan taşınmaz sahipleri  her yıl 200 bin TL konut vergisi ödemekle mükelleftir.

Değerli Konut Vergisi Beyanı, Ödenme Süresi ve Yeri? 

Taşınmaz sahibi, konut değerinin 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu tespit edildikten sonraki yılın Şubat ayında vergiden sorumlu tutulmaya başlar ve Şubat ayının 20’sine kadar emlak beyannamesi verilmesi gerekir. Değerli konut vergisi, Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksit yapılarak ödenebilir. 

Beyanname vermek zorunda olan taşınmaz sahipleri beyannamelerini dijital ortamda kendileri gönderebilir veya mali müşavirle sözleşme imzalayarak, meslek mensupları aracılığıyla gönderebilir. Beyanname dijital ortamda verilirse beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesine elden teslim edilir veya posta yoluyla gönderilir. 

 • İletişime Geçin

  Listeleri Karşılaştır

  Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

  Gönder
  Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
  close-link

  We are at your service 7 days a week. Leave your information and we will call you.

  Send
  By approving this form, you are agreeing to read and accept our GPDR and Privacy Policy. You are safe, your information is never shared.
  close-link

  Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

  Gönder
  Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
  close-link