Arama sonuçlarınız

Emlaksat Emlak Terimleri Sözlüğü

Emlaksat emlak terimleri sözlüğümüzde gayrimenkul ile ilgili alım, satım, kiralama ve hukuki işlemlerinde kullanılan tüm terimlerin anlamını bulabilirsiniz

Harfler | # A B Ç C D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z
Aradığınız harfin sonuçları şu şekilde:
Acir
Herhangi bir mülkünü kiraya vermek ya da mülkü kiralamak isteyen kişiler için kullanılan isimdir.

Aciz Vesikası
İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Açık Alan
Orman, tarım ve imar alanı dışında kalan, insan yoğunluğunun az olduğu bölgeye verilen isimdir.

Açık Kapı İlkesi
Kooperatiflerde kişinin ortaklığa istediği zamanda girebilmesi ve istediği zaman ortaklıktan çıkmasını sağlayan ilkeye verilen isimdir.

Açık Kredi
Borç paraya ihtiyacı olan kişinin kişisel imzasına güvenilerek açılan kredi türüne verilen isimdir.

Ada
Kamuya ait olan, yol, cadde, deniz, göl, orman gibi çevresi doğal ve yapay sınırlarla sarılı parseller topluluğuna verilen isimdir.

Ada Krokisi
Kadastro çalışmaları içerisinde bulunan alanların imar planlarını gösteren krokiye verilen isimdir.

Adi Kira
Malını kiraya veren kişinin belirli miktar ücret karşılığında herhangi bir eşyasının kullanımını kira ödeyen kişiye devretmesi ve bunun sözleşme haline getirilmesidir.

Afet Alanı
Deprem, orman yangını, heyelan, sel gibi doğal afetlerin görülüğü veya görülme riskinin olduğu alanlara verilen isimdir.

Afet Kanunu
Deprem, sel, heyelan, orman yangını, sel ve çığ gibi doğal afetlerde maddi olarak zarar gören vatandaşlara devlet tarafından temel ihtiyaç sağlanmasına yarayan yasaya verilen isimdir.

Ahara Temlik
Kişiye ait olan herhangi tapulu bir malı başka bir kişiye devretme işlemine verilen isimdir.

Ahde Vefa
Herhangi bir gayrimenkul işleminde her iki taraf arasında yapılan sözleşmeye karşılıklı olarak sadık kalınması anlamına gelen terimdir.

Aile Konutu
Evlilik ile oluşan aile birliğinin sürekli olarak ikamet ettiği konuta verilen isimdir. Bir ailenin birden fazla konutu olabilir ancak sadece Medeni Kanunun atadığı ve belirlediği konut, aile konutu olarak adlandırılır.

Aile Malları Ortaklığı
Akrabalık ilişkileri olan kişilerin var olan mal ve gayrimenkullerinin tümünün ortaya atılarak ortaklık oluşturmasından ötürü ortaya çıkan durum için kullanılan isimdir.

Akit
İki veya daha fazla tarafın karşılıklı beyanlarına dayanılarak sorumluluklar üstlendiği, hukuki değer taşıyan sözleşmeye akit denir. Borç akitleri, kira akitleri ve emanet akitleri gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Akitli İşlemler
Tapu Sicil Müdürlüğünde resmi senetler üzerinde iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen işlemleri ifade etmektedir.

Akitsiz İşlemler
Tapu Kanununda belirtilen akitli işlemlerin dışında kalmış olan akitsiz işlemler, şerhi, terkin, düzeltme, mirasın intikali gibi hak sahibinin tek taraflı iradesi ile Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Tescil İstem Belgesi düzenlenmektedir.

Akıllı Bina
Günümüz teknolojisinde farklı sistemlerin tek bir merkez üzerinden birbirleri ile uyumlu halde çalışmasıyla oluşan bina sistemidir. Akıllı ev sistemleri belirli teknolojik aletlerin kullanımı ile gerçekleştiğinden ev sahiplerine rahatlık ve konfor sağlamaktadır.

Aktif Plan Çizim Yöntemi
Bu yönteme göre yapılan şehir planlamalarında şehir, bir tek seferde bir bütün olarak ele alınmaktadır. Şehrin tüm detayları ve sonrasında şehrin alacağı şekil detaylıca gösterilmektedir. Şehir planlamasının bu uygulamasına da “Aktif Plan Çizim Yöntemi” denmektedir.

Aktif Yeşil Alan
Şehirde bulunan insanların sıklıkla kullandıkları park, bahçe, sahil, orman, koru ve piknik alanları gibi açık kamusal alanlara verilen isimdir.

Aleniyet
Sözcük anlamı olarak açıklık ve netlik ifadelerini karşılamaktadır. Türk Medeni Kanununun 1020. Maddesinde tapuda aleniyet ilkesi, ilgili tapu sicilinin herkese açık olduğundan ve kimsenin tapu sicilindeki herhangi bir kaydı bilmediğini ileri süremeyeceğinden bahseder.

Altyapı
İnsanların yaşayabileceği yerleşim yerleri ve çalışabilecekleri sanayi alanları için gerekli olan yol, elektrik, su, iletişim gibi yapıların tümüne verilen isimdir.

Amerikan Mutfak
Küçük sayılabilecek evlerde yaşam alanları ile iç içe geçirilmiş, açık mutfak olarak da bilinen mutfak tipidir. Oturma odası ile mutfağın tek bir alanda bulunmasıyla oluşan Amerikan mutfak, küçük evlerin en büyük avantajlarından biridir ve ilk kez Amerika’da kullanılmıştır.

Amme Arazisi
Kamuya hizmet için kullanılan arazi tipine verilen isimdir. Kamu için ayrılan bu arazilerin bazıları parsellenir. Parsellenen bu alanlara kamuya hizmet binaları inşa edilir.

Amortisman
Gayrimenkullerin veya diğer varlıkların yıpranma ve eskime payını ifade eden kelimedir.

Anahtar Teslim
Bir yapının tüm unsurlarının tek bir elden halledilmesinin ardından eksiksiz bir şekilde mal sahibine teslim edilmesi işlemine verilen isimdir.

Antre
Bir konutta bulunan diğer tüm odaların bağlandığı alanı, giriş bölümünü ifade eden isimdir.

Apartman Aidatı
Apartman içerisinde bulunan ortak alanların bakımın yapılması, apartmanın güvenliğinin sağlanması için her ay daire sahiplerinden toplanılan belli bir miktar ücrete verilen isimdir.

Apartman Dairesi
Birden çok katı bulunan, içerisinde birden çok ailenin yaşadığı yapıların küçük bölümlerine verilen isimdir.

Apartman Karar Defteri
Yılda bir kereden az olmamak şartı ile apartman kurulunca yapılan toplantılarda alınan kararların yazıldığı deftere verilen isimdir.

Apartman Yönetim Planı
Binanın nasıl yönetileceğine, yöneticilerin ve denetçilerin alacakları ücretlere, yapıların ne şekilde kullanılacağına dair alınan kararların tüm daire sahiplerini ilgilendiren plana verilen isimdir.

Aplikasyon
Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilme işlemini karşılayan terimdir.

Arazi
Belli sınırları olan ve yerleşim yerlerinin dışarısında kalan geniş kırsal alanlardaki zemin parçasına verilen isimdir.

Arizi Kazanç
Genel anlamda yapılması devamlılık göstermeyen işlerden elde edilen gelirlere verilen isimdir.

Arsa
Şehirlerin belirli yaşam alanlarında yapı yapmak için ayrılmış arazi parçalarına denmektedir. İskân için ayrılan arazi parçalarının başka bir ismi de imar parselidir.

Arsa Ofisi
İmar ve İskan Bakanlığına bağlı, arsa ve arazilerin aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış-satışları yapmak, turizm bölgeleri ve kamu kuruluşları için arsa sağlamak üzere kurulmuş tüzel kişiliğe sahip yere verilen isimdir.

Arsa Payı
Kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız her bir bölüme özel olarak tahsis edilmiş arsadaki ortak mülkiyet payına denmektedir.

Arter
Emlak alanında şehrin önemli bölgelerini betimlemek için kullanılan sözcüktür.

Askeri Güvenlik Bölgesi
Bakanlar Kurulu çerçevesinde ülke savunması için önemli noktalara asker tesis edilen belirli alanlara verilen isimdir.

Askı Süresi
İmarı yapılan bir yerin adalarını, yoğunluklarını, uygulamada bulunan bütün bilgilerin sergilendiği imar planlarının kişilere gösterildiği zaman dilimi için kullanılan terimdir.

Asma Kat
En az 5.5 metre tavan yüksekliğine sahip olan, çoğu zaman basık tavanlı olup alttaki alana merdivenle bağlanan yarım katlı yerlere verilen isimdir.

Atık Yönetimi
Atıkların özelliklerine göre sınıflandırılması, toplanması ve geçici bir süre ile depolanması, ortadan kaldırılması, geri dönüşüme yollanması gibi işlemlerin olduğu yönetim biçimi için kullanılan terimdir.

Avan Proje
Gerçekleştirilmek istenilen projenin mevcut koşullara göre düşünülmesi ve sunulması gibi fikirlerin düşünülüp tartışıldığı aşamaya verilen isimdir. Demo proje olarak da adlandırmak mümkündür.

Avlu
Yapıların çevresinde bulunan, açık hava ihtiyaçlarını karşılayan ve yapının tamamlayıcısı konumunda olan bölüme verilen isimdir.

Aynen Taksim
Hisseli taşınmazlara sahip olan hissedarların dava açarak taşınmazda bulunan ortaklığı sonlandırmayı talep ettikleri işlemin adıdır.

Ayni Hak
Herhangi bir mal üzerinde egemenlik yetkisi olan ve bu yetkinin herkese ve her şeye karşı ileri sürülebildiği haklar için kullanılan terimdir.

Ayrık Nizam
Herhangi bir yapının diğer hiçbir yapıyla bitişik olmamasından kaynaklanan yapı düzenine verilen isimdir.

Azil
Herhangi bir kişiye verilen tüm yetkiye son verilmesi ve yetkinin geri alınma işlemi için kullanılan terimdir.

Aziller Sicili
Bir kişiye verilen tüm yetkinin Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilen istek sonrasında kayıt altına alındığı deftere verilen isimdir.

Listeleri Karşılaştır

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link

We are at your service 7 days a week. Leave your information and we will call you.

Send
By approving this form, you are agreeing to read and accept our GPDR and Privacy Policy. You are safe, your information is never shared.
close-link

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link