Arama sonuçlarınız

Emlaksat Emlak Terimleri Sözlüğü

Emlaksat emlak terimleri sözlüğümüzde gayrimenkul ile ilgili alım, satım, kiralama ve hukuki işlemlerinde kullanılan tüm terimlerin anlamını bulabilirsiniz

Harfler | # A B Ç C D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z
Aradığınız harfin sonuçları şu şekilde:
Tadilat Projesi
İmar mevzuatının gerektirdiği hallerde inşaat planında değişiklik yapabilmek amacıyla yapılan ek projeye verilen isimdir.

Tahsis
Belirli kamu kurumlarına ait olan malların belirlenen ilgili kişilere hak olarak ayrılması için kullanılan terimdir.

Takrir
Kişinin sahibi olduğu malını ipotek ettirdiğini ya da sattığını sözle ifade etme işlemine verilen isimdir.

Tapu
Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, aksi bir durum kanıtlanana kadar da geçerli olan resmi belgeye verilen isimdir.

Tapu Devir Belgesi
Sahibi olunan taşınmaz malların başka bir kişiye devredilmesinin ardından Tapu Müdürlüğünden verilen belgedir.

Tapu Devri
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde gerçekleşen, herhangi bir taşınmazın satılmasının ardından satıcının malı satın alan kişiye devretme işlemidir.

Tapu Harcı
Herhangi bir taşınmaz mal alınırken ya da satılırken devlete ödenen bedel için kullanılan terimdir.

Tapu İptal Davası
Tapu belgelerinin kanuna uygun olmadığı, usulsüz olduğu durumlarında açılan davaya verilen isimdir.

Tapu Randevusu
Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınan belirli gün ve saat için kullanılan terimdir.

Tapu Sahibi Sorgulama
Kişi taşınmaz bir mal alınmak istediğinde tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Tapu sahibinin sorgulanma işlemi www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama sistemi üzerinden gerçekleşebilir.

Tapu Senedi
Tapu dairesinde tapu işlemleri sonucunda taşınmaz mal sahibine verilen mühürlü, imzalı resmi belge için kullanılan terimdir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan ayrı bütçeli kurum, taşınmaz malların sınırlarını ve hukuki durumlarını belirlemek amacıyla tapu sicilinin oluşturulduğu devlet dairesidir.

Tapuda Takas
Taşınmaz bir malın başka bir taşınmaz mal ile değiştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Taşınmaz
Topraklar (tarla, arazi, arsa), madenler ve tapu siciline işleyen inşaat alanları gibi yerler için kullanılan terimdir.

Tedbir
Bir işi doğru bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek zorlukların çaresini önceden düşünebilmek, önlem almak anlamında kullanılan terimdir.

Teknik Altyapı
İnsanlara, su, doğal gaz, elektrik, ulaştırma, haberleşme, kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için yapılan tesislere verilen isimdir.

Tematik Harita
Doğa ve insanlarla ilgili konuların, yapıların ayrıntılı olarak sınırlarının ve yapısal özelliklerini gösteren haritaya verilen isimdir.

Temellük
Taşınmaz mal sahibi olan veya taşınmazı yeni edinen kişiye verilen isimdir

Temlik
Taşınmaz malların hakkına sahip olan kişinin sahip olduğu hakları başka bir kişiye geçirme işlemine verilme isimdir.

Tenkis Davası
Kişi tarafından bırakılan mirasta korunmuş hissenin ihlal edilmiş olması halinde miras bırakan kişinin sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan davaya denir.

Teras
İnsanların açık hava ihtiyacının karşılandığı, üstü ve önü açık olan, üzerinde dolaşılacak kadar da geniş olan alana verilen isimdir.

Terkin
Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir malın tapu kütüğünden silinmesi işlemi için kullanılan terimdir.

Ters Dubleks
Normal dubleks dairelerden farklı olarak salon ve mutfağının üst katta, yatak odası, banyo ve diğer odaların bulunduğu yer ise alt katta olan evler için kullanılan terimdir.

Tevhid
Ayrı ayrı ancak yan yana bulunan taşınmaz malların tapu müdürlüğünde tek bir parsel olarak kayıt edilip birleştirilme işlemi için kullanılan terimdir.

Tevkil Yetkisi
Bir başkası adına bir kimseyi vekil olarak atamayabilme izni için kullanılan terimdir.

Ticari İmarlı Arsa
Mağaza, sinema, lokanta, okul, sağlık tesisi gibi hizmet ve ticari sektöre hizmet edebilecek yapıların yapılacağı arsaya verilen isimdir.

TOKİ
Büyükşehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek amacıyla düşük ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan devlet konut projesidir.

Toplu Konut
Planlaması önceden yapılmış olan bölgelere devletin verdiği kredi desteği ile toplu olarak meydana getirilen yapılara verilen isimdir.

Trampa
Ticari değeri olan bir malın, doğrudan doğruya başka bir mal ile değiş tokuş yapıldığını betimleyen terimdir.

Listeleri Karşılaştır

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link

We are at your service 7 days a week. Leave your information and we will call you.

Send
By approving this form, you are agreeing to read and accept our GPDR and Privacy Policy. You are safe, your information is never shared.
close-link

Haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Gönder
Bu formu onaylayarak KVKK ve Gizlilik Politikamızı okumuş ve kabul etmiş oluyorsunuz. Güvendesiniz, bilgileriniz asla paylaşılmaz.
close-link